Συνεχίζονται οι αλλαγές στο γήπεδο Θέρμου

Αλλάζει εικόνα το γήπεδο του Θέρμου.
KOSMAS

25 seconds

ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  

Κορυφή