Πρώτη προσθήκη για την Αναγέννηση

Την πρώτη της μεταγραφή την τρέχουσα περίοδο ολοκλήρωσε η Αναγέννηση Στάνου.
KOSMAS
Κορυφή