Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΣΝΑ η ημερομηνία και τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΣΝΑ η ημερομηνία και τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης
Την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε η ΕΠΣΝΑ.

Η Γ.Σ. της Ένωσης, όπως σας ενημερώσαμε, θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 20:00 στο Ενωσιακό γήπεδο. Στα θέματα υπάρχουν η έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού της περασμένης χρονιάς, η έγκριση του προϋπολογισμού της νέας χρονιάς και η εγγραφή και διαγραφή σωματείων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δε θα συζητηθούν, οπότε μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια εισήγηση για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων της επόμενης περιόδου.

Τα σωματεία μπορούν να καταθέσουν τα πληρεξούσια μέχρι το Σάββατο στις 13:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

‘Εχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 24 του καταστατικού της Ενώσεως.

2.Την με αριθμό 17/10-6-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ‘Ενωσης.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας, στις 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00, στο ενωσιακό γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ» (Λιμάνι Μεσολογγίου), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας.

2. ‘Εκθεση διοικητικού απολογισμού περιόδου 2019-2020.

3. ‘Εγκριση διοικητικού απολογισμού, περιόδου 2019-2020.

4. ‘Εκθεση οικονομικού απολογισμού, έτους 2019.

5. ‘Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6. Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2019.

7. ‘Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2021.

8. Εγγραφή σωματείου (άρθρο 13 κανονισμού ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων).

9. Διαγραφή σωματείων, βάσει του άρθρου 27 παρ. 4 του Κ.Α.Π.

Τα σωματεία – μέλη, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Ενώσεως, μέχρι και την 13η ώρα της 4-7-2020 (άρθρο 21 παρ. 3 Καταστατικού), το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, έντυπο του οποίου σας αποστέλλουμε.

Τα γραφεία της Ενώσεως το ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7/2020 θα είναι ανοιχτά από ώρα 11:00 έως 13:00.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, στον ίδιο τόπο και ώρα 21:00 και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, βρίσκεται δε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων-μελών που είναι παρόντα σε αυτή και χωρίς νέα πρόσκληση.

Σας τονίζουμε επίσης, ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του σωματείου, πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του (άρθρο 29 παρ. 2 καταστατικού).

Θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται.

Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός καθώς και ο προϋπολογισμός, σας αποστέλλονται συνημμένα με C.D.

KOSMAS

25 seconds

Κορυφή