Ανακοίνωση της ΕΠΣΝΑ για την κατάθεση δελτίων

Ανακοίνωση της ΕΠΣΝΑ για την κατάθεση δελτίων
Ανακοίνωση για την κατάθεση των δελτίων έβγαλε η ΕΠΣΝΑ.

Αναλυτικά:

Σας γνωρίζουμε ότι από την ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 και μετά την εγκατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού του νέου συστήματος έκδοσης δελτίων της Ε.Π.Ο., μπορείτε να καταθέσετε στην ‘Ενωση κάθε είδους μεταβολή, αφού πρώτα όμως μελετήσετε προσεκτικά την ανακοίνωση της Ενώσεως σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον κανονισμό ιδιότητας – μεταγραφών.

KOSMAS

25 seconds

Κορυφή