Ανακοίνωση για την έκδοση δελτίων πιστοποίησης

Ανακοίνωση για την έκδοση δελτίων πιστοποίησης
Με ανακοίνωσή της η ΕΠΣΝΑ υπενθυμίζει πως οι ομάδες πρέπει να προβούν στην έκδοση των δελτίων πιστοποίησης ατόμων που θα βρίσκονται στη ζώνη 1 του γηπέδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία μας, την υποχρέωσή τους που απορρέει από το άρθρο 23 της προκήρυξης πρωταθλημάτων μας και του υγειονομικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου, σχετικά με την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή και διαπιστευμένων ατόμων, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να παρευρίσκονται εντός της Ζώνης 1 του γηπέδου.

‘Ατομα τα οποία δεν διαθέτουν δελτίο πιστοποίησης, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο.

Ειδικότερα, τα σωματεία της Α’ κατηγορίας θα πρέπει άμεσα να προβούν στην έκδοση κάρτας πιστοποίησης προπονητή, μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, άλλως θα υποβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 23 της προκήρυξης πρωταθλημάτων μας, περιόδου 2020-2021.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Επιπλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προκήρυξη, για την έκδοση κάρτας πιστοποίησης προπονητή, τα σωματεία της Α' κατηγορίας, θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση από αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών, ότι ο προπονητής είναι μέλος του (αλλαγή κανονισμού Ε.Π.Ο.).

KOSMAS

25 seconds

  

ΨΗΦΗΣ

Κορυφή