Λευτέρης Αραχωβίτης - Περί κάρτας υγείας αθλητή

Λευτέρης Αραχωβίτης - Περί κάρτας υγείας αθλητή
Η κάρτα υγείας του αθλητή αποτελεί μια μεγάλη τομή την οποία θεσμοθέτησαν με Νόμο από κοινού το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και το Υπουργείο Υγείας.

Έτσι, μετά από παράταση, από την 1η Αυγούστου 2019, όλοι οι αθλητές κάθε ηλικίας που έχουν δελτίο σε αθλητικό σωματείο αλλά και οι μαθητές σχολείων, για να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, υποχρεούνται να διαθέτουν κάρτα υγείας αθλητή μετά από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο από ιατρό καρδιολόγο ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας πιστοποιημένο γιατρό από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών.
 Η κάρτα υγείας αθλητή εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων:
- Κλινική εξέταση
- Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον η/ο ιατρός κρίνει απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύναται να παραπέμψει τον αθλητή σε περαιτέρω εξετάσεις.

Αραχωβίτης Ελευθέριος
Γενικός-Οικογενειακός Ιατρός
Πιστοποιημένος γιατρός ΕΚΑΕ

KOSMAS

25 seconds

  

ΨΗΦΗΣ

Κορυφή